نکات و ترفندهای People Graph – Excel 2016

با سلام . گزارش نیروی انسانی و ماشین آلات یکی از موارد مهم در بررسی روند پیشین و برنامه ریزی برای ادامه پروژه هاست . در اکسل 2016 ما قابلیتی داریم به نام People Graph که میشه با اون، گزارش های ذکر شده رو به صورت شماتیک درآورد …

نکات و ترفندهای Advanced Transpose-Excel 2016

با سلام . در چند نوشته، برخی نکاتی که در اکسل برام مفید بوده رو خواهم آورد.

اولین  نوشته  در مورد Transpose :

متداوله که برای کپی کردن با چرخاندن ردیف ها و ستون های یک محدوده از سلول های اکسل از گزینه Transpose از موارد Paste Special استفاده کنیم . در این حالت با تغییر مقادیر مبدا ، محتویات سلول های مقصد حاصل از Transpose  تغییر نمیکنه و در واقع این کپی کردن پویا نیست.