پیش نویس شرایط عمومی پیمان ویرایش سال 1397

با سلام

پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید – ویرایش سال 1397 جهت تایید نهایی در کارگروه مربوطه منتشر شد و ادعا میشه نگاه بهتری به برنامه ریزی و زمانبندی در اون هست . میتونید از این لینک دانلود کنید.